Muutos, eheytyminen, toivo ja toipuminen 

Olet tervetullut keskustelemaan vastaanotolleni perheen ja parisuhteen haasteissa, kun tarvitset apua menneisyyden käsittelyyn tai psyykkisiin häiriöihin. Voit tulla vastaanotolle yksin, puolisosi kanssa tai koko perheenä. 

Palvelut: psykoterapia, perhe- ja paripsykoterapia, vanhempien ohjaus. 

Voit hakeutua psykoterapiaan itsemaksavana ilman lähetettä, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Kelan kuntoutuspsykoterapia vain perhe- ja paripsykoterapia, vanhempien ohjaus.
Ei mahdollisuutta yksilöpsykoterapiaan Kelan tukemana kuntoutuksena.  

Psykoterapian tavoitteena on psyykkisten vaikeuksien hoitaminen ja oireiden helpottuminen. Psykoterapiassa on mahdollista tutkia oireiden taustalla olevia syitä, sekä ymmärtää miten aikaisemmat kokemukset vaikuttavat nykyhetkessä. Kehitykselle haitalliset kokemukset varhaisissa ihmissuhteissa, turvattomuus ja vaille jääminen, tai myöhemmät traumakokemukset saattavat heijastua käyttäytymiseen epävakautena, hylkäämisen pelkona, mielialan vaihteluina, tyhjyyden kokemuksena, riippuvuusongelmina, masennuksena tai ahdistuksena. Myös liiallinen kiltteys ja toisten tarpeiden asettaminen omien edelle voivat aiheuttaa kärsimystä. 

Tavoitteena työskentelylle voivat olla itseymmärryksen ja itsearvostuksen lisääminen, tunnesäätelyn vahvistaminen, vapautuminen haitallisista ajattelu- ja toimintamalleista. Parien ja perheiden kanssa työskentelyssä tuetaan löytämään omia voimavaroja ja vahvistetaan vuorovaikutusta siten, että jokaisen olisi mahdollista kasvaa myös yksilönä.