Minulle on tärkeää asiakkaan yksilöllisyyden huomioiminen, luottamus, toivo sekä arvostava ja aito kohtaaminen. Uskon, että muutos mahdollistuu turvallisen ja hyväksyvän terapeuttisen suhteen avulla, jossa myös asiakkaan oma toimijuus vahvistuu. Psykoterapeuttina olen läsnä ja myötätuntoinen kun olemme sinulle tärkeiden asioiden äärellä. Lähestymistapani on integratiivinen, integroin työskentelyssä psykoterapian eri teoriasuuntauksista asiakaskohtaisesti joustavalla tavalla, pyrkien edistämään turvallista ja tutkivaa yhteistyösuhdetta, joka tarjoaa korjaavia tunnekokemuksia sekä räätälöiden toteuttamaan tarvittavia menetelmiä oikea-aikaisesti yhdessä asiakkaan kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. 

Ammattioikeudet Valvira:
Laillistettu sosiaalityöntekijä, nimikesuojattu psykoterapeutti

Olen työskennellyt erityisesti lasten, nuorten ja perheiden parissa, sekä aikuisten mielenterveys- ja päihdetyössä.


Koulutuksessa:
- Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus 79 op 2022–2026, Oulun yliopisto.

Koulutus:
- Jyväskylän yliopisto ja Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus Oy: Perhe- ja pariterapian psykoterapeuttikoulutus 68op 4.11.2019, Opinnäytetyön aihe perheterapeuttinen sovittelu huoltoriidoissa.
- Lapin yliopisto: Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 188ov 17.4.2008, pääaineopinnot sosiaalityöstä, Gradun aihe korvaushoidon asiakkaiden psykososiaalinen kuntoutus.
- Oulun yliopisto kasvatustieteiden tiedekunta 2001–2004: Psykologian ja kasvatuspsykologian opinnot yhteensä 64ov.
- Ylioppilastutkinto 2.6.2001 Linnan lukio Kajaani.


Muut kurssit ja täydennyskoulutus:
- Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja 25op 6.10.2023-16.3.2024, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, koulutuksen johtaja Ari-Pekka Skarp. 
- Vakavien traumaperäisten häiriöiden hoito / dissosiaatiohäiriöiden hoito 4.-5.5.2023, Traumaterapiakeskus kouluttaja Anne Suokas.
- Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus psykoterapeuteille 35op 28.1.2022-28.1.2023, kouluttaja Sanna Aavaluoma Suhteessa Oy.
- Kiintymystraumoihin liittyvät syömisongelmat, kouluttaja Satu Kallio, Päijät-Hämeen kesäyliopisto 4.10.2021.
- DDP -Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia - kiintymyskeskeinen perheterapia peruskurssi 4pv 25.-28.11.2019, jatkokurssi 4pv 22.-25.11.2021, PT-Kustannus / DDP Finland Oy.
- Traumapsykoterapian perusteet, traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia, Päijät-Hämeen kesäyliopisto 8.-9.10.2020.
- Maria Akatemian vapaaehtoistyön koulutus 18tuntia 3.10.-14.11.2018, ehkäisevä väkivaltatyö ja naisen väkivallan dynamiikka.
- Suomen mielenterveysseuran vapaaehtoistyön koulutus: Tukikoirakon peruskoulutus yhdessä isovillakoirani Muskan kanssa 25tuntia 15.9.-13.10.2018.
- Kuolevan asiakkaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet, kouluttaja Annu Haho ProEt Oy 15.3.2017.
- Perhearviointi – perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus 1op 11.10.-13.12.2011, Suomen mielenterveysseuran koulutuskeskus.
- Voimavara- ja perhekeskeinen työskentely lastensuojelussa 30op 2011-2012, Dialogic.