Tarvitsetko apua?

Masennus, ahdistus, riippuvuusongelmat, hankala perhetilanne, kiusaaminen, häpeä, pelot, jännittäminen, stressi, hallitsemattomat raivonpuuskat, uupumus, pakkoajatukset, arvottomuuden tunne, menetykset, suru... 

Kehitykselle haitalliset kokemukset varhaisissa ihmissuhteissa, turvattomuus ja läheisyyden puute, tai myöhemmät traumakokemukset saattavat heijastua käyttäytymiseen epävakautena, hylkäämisen pelkona, mielialan vaihteluina, tyhjyyden kokemuksena, riippuvuusongelmina, masennuksena tai ahdistuksena. Myös liiallinen kiltteys ja toisten tarpeiden asettaminen omien edelle aiheuttavat kärsimystä. Vuorovaikutuksen haasteet ja riidat voivat muodostaa kehän, jota on vaikea katkaista ilman ulkopuolista apua. 

Ei tarvitse aina olla kriisissä hakeakseen apua. Tasainen vaihe antaa mahdollisuuden rauhassa tutkia oireiden taustalla olevia syitä, sekä ymmärtää miten aikaisemmat kokemukset vaikuttavat nykyhetkessä.


Muutos, eheytyminen, toivo ja toipuminen 

Psykoterapiapalveluni ovat käytettävissäsi. 

Psykoterapian tavoitteena voivat olla itseymmärryksen ja itsearvostuksen lisääminen, tunnesäätelyn vahvistaminen, vapautuminen haitallisista ajattelu- ja toimintamalleista sekä vuorovaikutuksen paraneminen läheisten kanssa.

Pariterapiaan kannattaa hakeutua, kun mietitte suhteen tulevaisuutta, jos kommunikaatiossa ja läheisyydessä on ongelmia, tai ero- ja uusperheen haasteissa. 

Perheterapiassa ja vanhempien ohjauksessa keskitytään tukemaan perheen voimavaroja ja vuorovaikutusta, esimerkiksi tilanteessa kun lapsen kehitysvaihe haastaa vanhemmuutta. 

Työskentely suunnitellaan jokaisen asiakkaan, parin ja perheen tilanteen mukaan. Joskus jo muutama käynti voi riittää tarvittavaan muutokseen ja uuden toimintamallin omaksumiseen. Kuuntelen asiakkaan odotuksia yhteistyölle.