Muutos, eheytyminen, toivo ja toipuminen 

Olet tervetullut keskustelemaan vastaanotolleni perheen ja parisuhteen haasteissa, kun tarvitset apua menneisyyden käsittelyyn, psyykkisiin häiriöihin tai riippuvuusongelmiin. Voit tulla vastaanotolle yksin, puolisosi kanssa tai koko perheenä. 

Palvelut: psykoterapia, perhe- ja paripsykoterapia, vanhempien ohjaus. 

Voit hakeutua psykoterapiaan itsemaksavana ilman lähetettä, vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Kelan kuntoutuspsykoterapia vain perhe- ja paripsykoterapia, vanhempien ohjaus.
Ei mahdollisuutta yksilöpsykoterapiaan Kelan tukemana kuntoutuksena.  

Psykoterapiassa on mahdollista tutkia oireiden taustalla olevia syitä, sekä ymmärtää miten aikaisemmat kokemukset vaikuttavat omissa reagointitavoissa tässä hetkessä. Kehitykselle haitalliset kokemukset varhaisissa ihmissuhteissa, turvattomuus ja vaille jääminen, tai myöhemmät traumakokemukset saattavat tulla esille epävakautena, hylkäämisen pelkona, mielialan vaihteluina, tyhjyyden kokemuksena, riippuvuusongelmina, masennuksena tai ahdistuksena. Myös liiallinen kiltteys ja aina toisten tarpeiden asettaminen omien edelle voivat aiheuttaa kärsimystä. 

Psykoterapian tavoitteena on psyykkisten vaikeuksien hoitaminen ja oireiden helpottuminen. Tavoitteena työskentelylle voivat olla itseymmärryksen ja itsearvostuksen lisääminen, tunnesäätelyn vahvistaminen, omaa hyvinvointia estävien ajattelu- ja toimintamallien muutos. Joskus oma itseilmaisu voi olla jotenkin niin jumissa, ettei omista tarpeista ja tunteista kertomiseen ole kehittynyt riittävästi keinoja, silloin työstetään sitä miten ne voisivat tulla itsessä tunnistetuksi ja sanoitetuksi paremmin aluksi psykoterapiassa ja myös läheisissä tärkeissä ihmissuhteissa. 

Työskentelyssä voidaan jäsennellä sukupuolen ja seksuaalisuuden teemoja, parisuhteen psykodynamiikan ilmiöitä ja haasteita. Parien kanssa työskentelyssä tuetaan löytämään omia voimavaroja ja vahvistetaan vuorovaikutusta siten, että jokaisen olisi mahdollista kasvaa myös yksilönä.

Perheterapiasta voi olla apua silloin kun kaipaat neuvoa lapsen kanssa toimimiseen tai vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Voit hakeutua perheterapiaan myös aikuisena lapsena, jos vuorovaikutuksen ilmiöt lapsuuden ydinperheen kanssa mietityttävät tai on ratkaisemattomia ristiriitoja.